znajdź nas:
#wejheroworozmawia

Wejherowo Rozmawia po raz drugi

2016-11-14
Wejherowo Rozmawia po raz drugi

Spotkanie z cyklu „Wejherowo rozmawia”, czyli serii bezpośrednich spotkań mieszkańców z Krzysztofem Hildebrandtem - prezydenta Wejherowa, trwało ponad dwie godziny i zgromadziło blisko stu zainteresowanych.

9 listopada w Gimnazjum nr 1 w Wejherowie odbyło się kolejne z cyklu spotkań „Wejherowo rozmawia”. Zgodnie z formułą przewidzianą przez organizatorów, mieszkańcy mogli bezpośrednio zadawać pytania Prezydentowi i wspólnie z nim omawiać kwestie dla miasta najważniejsze. Do dyskusji włączali się również zaproszeni przez Prezydenta urzędnicy, reprezentując jednostki, których dotyczyły podejmowane tematy.

Na spotkaniu byli obecni m.in. Gabriela Lisius – starosta wejherowski, Beata Rutkiewicz -z-ca prezydenta, insp. Beata Perzyńska - komendant powiatowy policji, st. kpt. Waldemar Lewandowski - z-ca komendanta powiatowego PSP, Zenon Hinca - komendant Straży Miejskiej oraz kadra kierownicza Urzędu Miejskiego. – To dla nas bardzo ważna inicjatywa, tego typu spotkania pozwalają nie tylko przybliżyć mieszkańcom podejmowane przez nas działania, ale też poznać ich opinie i sugestie – zgodnie podkreślali zgromadzeni przedstawiciele miejskich jednostek.

Dla blisko stu zgromadzonych uczestników istotnych było wiele tematów, dotyczących inwestycji realizowanych w Wejherowie, w tym przedsięwzięć, strategicznych jak budowa długo oczekiwanych węzłów komunikacyjnych. Interesujące dla mieszkańców były także kwestie rozwoju budownictwa mieszkalnego, inwestycji w ścieżki rowerowe, rozbudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz remont dworca kolejowego i poprawa bezpieczeństwa na drogach. Podejmowano także tematy Budżetu Obywatelskiego, odśnieżania ulic i chodników oraz sprawy indywidualne, dotyczące m.in. kwestii mieszkaniowych czy inwestycyjnych. Kilka osób zostało przez prezydenta zaproszonych do ratusza w celu wyjaśnienia konkretnych okoliczności o charakterze proceduralnym.

Licznie zadawane pytanie i dyskusje sprawiły, że zaplanowane na godzinę spotkanie wydłużyło się ponad dwukrotnie. Prezydent zadeklarował chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach a aktywnym uczestnikom, w podziękowaniu za dialog, wręczył książki „Wejherowo. 25 lat samorządu”. Ponadto mieszkańcy opuszczając miejsce spotkania otrzymali od policjantów odblaski z zachęceniem do ich noszenia w celu poprawy własnego bezpieczeństwa.