znajdź nas:
#wejheroworozmawia

Weź udział w ankiecie nt. nazwy kaszubskiej Wejherowa

2017-08-25
Weź udział w ankiecie nt. nazwy kaszubskiej Wejherowa

W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXXIV/408/2017 w dniu 27 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Wejherowa wydał Zarządzenie nr 136/2017 z dnia 16 sierpnia br. w sprawie wskazania terminu i miejsc przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim oraz ustalenia wzoru ankiety konsultacyjnej i sposobu postępowania z wypełnionymi ankietami. Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę.

Konsultacje będą przeprowadzane poprzez badanie ankietowe, w którym przedstawia się pytanie: „Czy jesteś za ustaleniem dodatkowej nazwy miasta wjęzyku kaszubskim, obok używanej urzędowej nazwymiasta Wejherowo w języku polskim?”

Ankiety konsultacyjne będą dostępne w postaci papierowej w punktach konsultacyjnych oraz na stronie internetowej w postaci formularza internetowego.

Punkty konsultacyjne będą zorganizowane:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera nr 8 (ratusz) w Kancelarii Ogólnej na parterze - w godzinach pracy Urzędu; 
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego wWejherowie przy ul. 12 Marca nr 195(magistrat) w Kancelarii Ogólnej na parterze - w godzinach pracy Urzędu; 
3) na Placu Jakuba Wejhera — okazjonalnie jako plenerowy punkt konsultacyjny.

Informujemy, że do udziału w konsultacjach uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Wejherowa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Wejherowa, a więc  ukończone 18 lat według stanu na dzień 25.08.2017 rok. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może się wypowiedzieć tylko raz.

Odpowiadając na pytanie konsultacyjne należy wskazać odpowiedź „za” albo „przeciw”, stawiając znak X bądź wybierając odpowiednią opcję w formularzu internetowym. Celem umożliwienia weryfikacji czy wkonsultacjach biorą udział osoby uprawnione oraz czy uprawnieni wypowiadają się tylko raz, wymaga się podania danych osobowych wskazanych w ankiecie (imię i nazwisko oraz nr PESEL). 

Proponowana kaszubskojęzyczna nazwa miasta brzmi: Wejrowò. Dodatkowa nazwa miasta w języku kaszubskim - po wyczerpaniu procedury - będzie mogła być umieszczona wyłącznie na znakach i tablicach drogowych po urzędowej nazwie w języku polskim.

 Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.