znajdź nas:
#wejheroworozmawia

Mieszkańcy Śródmieścia integrują się w ramach rewitalizacji

2018-02-21
Mieszkańcy Śródmieścia integrują się w ramach rewitalizacji

W ramach cyklu "Wejherowo rozmawia" w Filharmonii Kaszubskiej odbyło się pierwsze spotkanie środowiskowe mieszkańców rejonu Śródmieścia, którego obszar będzie podlegał rewitalizacji. W związku z kończącym się karnawałem i feriami zimowymi spotkanie miało charakter wspólnej zabawy z dziećmi przy muzyce.

Uczestników imprezy powitała animator społeczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Wilkowska apelując o rozpowszechnienie wśród innych mieszkańców tego rejonu miasta inicjatywy cyklicznych spotkań środowiskowych. Celem spotkań jest integracja mieszkańców.

W otwarciu uczestniczyła Anna Jabłońska, zastępca kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

- Do udziału w spotkaniach środowiskowych Śródmieścia zapraszamy wszystkich mieszkańców rejonu objętego rewitalizacja, bez względu na wiek. Chcemy się poznawać i chcemy się integrować, bo mieszkamy w jednym środowisku lokalnym i powinniśmy móc na siebie liczyć. Przez najbliższe 5 lat będziemy organizować sześć takich imprez rocznie i to od naszych mieszkańców będzie zależało jaki będzie temat spotkania lub imprezy, to znaczy kiedy będziemy się bawić a kiedy rozmawiać o naszych problemach - mówi Emilia Marzejon podkreślając, że organizatorzy i osoby prowadzące włożyły swoje serce i całą duszę, aby ta impreza udała się, a po minach uczestników - dzieci, jak i dorosłych, widać że humory dopisują.

Działania środowiskowe odbywać będą się średnio raz na dwa miesiące, kolejna akcja planowana jest na miesiąc kwiecień, następnie: czerwiec, sierpień, październik, grudzień. Terminy jednak mogą być zmienione na wyraźną prośbę odbiorców ostatecznych. Tematyka działań zapisana w projekcie to: dzień pieczonego ziemniaka, rodzinne zawody sportowe, rodzinny konkurs plastyczny - tu zaszła zmiana, mecz towarzyski samorząd – rewitalizacja oraz jeden temat wolny wynikający z zapotrzebowania mieszkańców. Każda z imprez dedykowana jest do odbiorców ostatecznych projektu jak i ich środowiska lokalnego, tj. Rodziny, sąsiadów, znajomych.

Animator społeczny Zofia Wilkowska ma zamiar zdiagnozować potrzeby społeczne mieszkańców tego rejonu miasta i pomóc im w mediacji na rzecz współdziałania tej społeczności. Zamierza też przekonywać, że mieszkańcy mają wpływ na swoje otoczenie, na to co się dzieje wokół nich oraz że każdy może polepszyć swoją sytuację, czegoś się nauczyć, by pójść dalej lub wyżej, a także osiągnąć coś więcej dzięki podjętej współpracy.

Jak dodaje Emilia Marzejon spora część uczestników spotkania przeszła już zajęcia z psychologiem oraz radcą prawnym i jest już dobrze zgrania. Jest przekonana, że oni sami zrobią teraz reklamę sąsiadom i znajomym, aby aktywnie włączyli się w ten projekt.

- Oprócz tego, że podjęte są działania "twarde" w zakresie rewitalizacji, są podjęte także działania "miękkie" - wyjaśnia Emilia Marzejon. - Zamierzamy polepszyć byt naszych mieszkańców w ten sposób, że damy im do tego narzędzia. Tymi narzędziami są m.in. spotkania z psychologiem, radca prawnym, doradcą zawodowym, czy wizażystą. Naszym uczestnikom kupimy nawet komplet ubrań na rozmowy kwalifikacyjne. Zostaną też przygotowani - krok po kroku, jak przejść pozytywnie taką rozmowę. Następnie przejdą staż i wtedy wejdą już na wolny rynek pracy. Mamy nadzieję, że ich przyszli pracodawcy będą zadowoleni z naszego wkładu w ich edukację.

W trakcie imprezy czynna była fotobudka, działał punkt waty cukrowej, można było zmierzyć sobie ciśnienie krwi albo nauczyć się od wolontariuszy PCK udzielania pierwszej pomocy. Była też muzyka z wodzirejem, a także gastronomia.

Organizatorki spotkania w imieniu mieszkańców Śródmieścia dziękują Wejherowskiemu Centrum Kultury za udostępnienie sali i pięknych strojów do przebrania na tę imprezę.

Akcje środowiskowe realizowane są w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej - Śródmieście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT.