znajdź nas:
#wejheroworozmawia

Kolejne warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa

2016-06-13
Kolejne warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa

Już po raz trzeci spotkali się w Wejherowskim Centrum Kultury przedstawiciele różnych środowisk z Wejherowa, aby pracować nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022. Warsztaty prowadzi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Podczas trzeciego spotkania grupa określiła cele rewitalizacji oraz kierunków działań, które mają na celu wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych zjawisk. Dokonano także hierarchizację proponowanych projektów.

- Cykl warsztatów służy do wypracowania nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 – mówi prof. Piotr Lorens. – Dotychczas wypracowaliśmy listę problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji, analizę SWOT – silne i mocne strony przedsięwzięcia, wizję obszaru i wstępną listę celów i kierunków działań.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, przygotowanie dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 jest konieczne i m. in. potrzebne do pozyskiwania środków unijnych.

- Przed nami jeszcze trzy spotkania warsztatowe - 15, 21 czerwca oraz 5 lipca – zawsze o godz. 17 w sali konferencyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury, na które zapraszamy mieszkańców Wejherowa – mówi Beata Rutkiewicz. - Określenie problemów, oczekiwań i potrzeb mieszkańców pozwoli na sformułowanie dokumentu bliskiego oczekiwaniom mieszkańców obszaru zdegradowanego.