znajdź nas:
#wejheroworozmawia

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

Aby spotkać się z prezydentem Wejherowa, należy wcześniej umówić się w sekretariacie prezydenta - osobiście (w Ratuszu Miejskim, Plac Wejher 8) - lub telefonicznie (pod numerem tel. 58 677 70 20). Zgłaszając się, należy krótko omówić sprawę, o której chce się porozmawiać.

Spotkania z mieszkańcami

Wejherowo rozmawia o rewitalizacji, Park Miejski, 26.06.2016, godz. 13.00-16.00 

Warsztaty Lokalnego Programu Rewitalizacji,  Wejherowskie Centrum Kultury,  05.07.2016, godz. 17.00

Warsztaty Lokalnego Programu Rewitalizacji,  Wejherowskie Centrum Kultury, 21.06.2016, godz. 17.00

Warsztaty Lokalnego Programu Rewitalizacji,  Wejherowskie Centrum Kultury, 15.06.2016, godz. 17.00

Warsztaty Lokalnego Programu Rewitalizacji,  Wejherowskie Centrum Kultury, 07.06.2016, godz. 17.00

Spacer po obszarze planowanym do rewitalizacji,  Wejherowskie Centrum Kultury, 02.06.2016, godz. 17.00

Warsztaty Lokalnego Programu Rewitalizacji,  Wejherowskie Centrum Kultury, 02.06.2016, godz. 17.00

Warsztaty Lokalnego Programu Rewitalizacji,  Wejherowskie Centrum Kultury, 31.05.2016, godz. 16.00