znajdź nas:
#wejheroworozmawia

Idea serwisu: Wejherowo Rozmawia

Jak stworzyć prężnie funkcjonujące miasto? Jak sprawić, aby w nim dobrze się żyło? Nie wystarczą inwestycje infrastrukturalne, dobre drogi czy nowoczesne budynki. Dla miasta najważniejszym elementem są ludzie. To właśnie mieszkańcy, kierując się własnymi potrzebami i oczekiwaniami, mogą zmieniać otaczającą ich przestrzeń w kierunku większej funkcjonalności. Stwórzmy wspólny dialog prowadzący do wymiany doświadczeń, oczekiwań i możliwości. Stańmy po jednej, wspólnej stronie w sposób, który umożliwi tworzenie przyjaznej najbliższej rzeczywistości.

Wejheroworozmawia.pl to platforma konsultacyjna oparta o cykl spotkań, na podstawie których wypracowana zostanie infrastruktura komunikacyjna, która będzie spełniała oczekiwania mieszkańców. Podczas tych spotkań stworzymy formy dialogu pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami.  Spotkania mają charakter otwarty. Na nich zaprezentujmy m.in. dobre, sprawdzone  praktyki, które zostały wypracowane w innych miastach.

Z pewnością wypracujemy dwukierunkowy model wymiany informacji i komunikacji, który umożliwi w przyszłości podejmowanie decyzji i działań w oparciu o oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Połączmy nasze siły. W ten sposób, konfrontując  oczekiwania z uwarunkowaniami miejskimi, wiedzą ekspercką oraz możliwościami władz samorządowych, będziemy mogli mądrze nadać kierunek rozwoju naszemu miastu.